Seksjonering

Ein eigarseksjon er ein sameigedel i ein bebygd eigedom der, det er knytt einerett til bruk av ein eller fleire bustader eller brukseiningar i eigedomen.  

Kommunen kan etter krav om oppdeling i eigarseksjonar gje løyve til å opprette eigarseksjonar etter eierseksjonsloven. Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk eining som kan omsettast og pantsettast uavhengig av resten av eigedomen eller brukseininga. Eigarseksjonar eignar seg blant anna for oppdeling av bustadblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader.

For få etablert ein ny seksjon eller endre ein eksisterande seksjon, må brukseininga(ne) vere godkjent etter reglane i plan- og bygningslova for dei føremåla dei skal tene. Når det gjeld eksisterande bygningar, betyr dette at pålagde bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje. For planlagde bygningar eller bygningar under oppføring, må det ligge føre gyldig rammeløyve eller igangsettingsløyve.

Vidare vilkår som må vere oppfylt:

  • Inndelinga må gje ei formålsteneleg avgrensing av kvar brukseining
  • Hovuddelen av brukseininga må vere klart avgrensa med permanente skilje
  • Hovuddelen skal vere samanhengande og ha eigen inngang
  • Hovuddel av bustadseksjonen skal innehalde kjøkken, bad, wc
  • Kvar seksjon skal ha tilgang til sikringsskap og stoppekran?

Skjema for krav om oppdeling i eigarseksjonar får du ved å ta kontakt med kommunen.

Publisert av Liss Merete Lien. Sist endra 08.02.2015 av Jeroen van Gangelen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57 73 07 33
E-post : Send e-post

 

Lover og forskrifter (1)
 
 
Login for redigering