Deling av eigedom

Ynskjer du å dele eigedomen din/skilje ut ei tomt må det søkast om løyve til oppretting av eigedom   

Det er grunneigar/ heimelshavar som søkjer kommunen om løyve til deling. 
 

Følgjande må sendast kommunen:

 1. Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning / søknad om deling av grunneigedom, signert av grunneigar.

  > Skjema for søknad deling av grunneigedom

   
 2. Naboar og gjenbuarar må varslast. Naboliste kan tingast frå kommunen. Kvittering for nabovarsel og opplysningar gjeve i nabovarsel må leggjast ved søknaden. Skjema finn du her: http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/ 
   
 3. Situasjonskart i målestokk 1:1000 som viser plassering av den omsøkte tomta.
  Gå til kartportalen for å skrive ut eit kartutsnitt.

   
 4. Avkøyrsleløyve frå Statens vegvesen dersom tomten skal ha avkøyrsle frå fylkesveg/riksveg.
   
 5. Eventuelle nabomerknader med kommentarar frå søkjar.
   
 6. Eventuell søknad om dispensasjon. Ved søknad om deling av tomt som ikkje er i samsvar med arealplan, må det også søkjast dispensasjon. NB Ved nabovarsling må det merkast at søknaden også treng dispensjon.

I tillegg må søknaden innehalde:

 • Dersom det er behov for vegrett, må vegen teiknast inn på situasjonskartet.
 • Dersom eigedomen treng ny avkøyrsle frå offentleg veg, må denne markerast på situasjonskartet.
 • Avtale om retten til tilkopling til private vass- og avlaupsleidningar må leggast ved dersom dette er aktuelt.
Publisert av Liss Merete Lien. Sist endra 16.11.2015 av Jeroen van Gangelen
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57 73 07 33
E-post : Send e-post

 

Lover og forskrifter (1)
 
 
Login for redigering