Arealoverføring

Ved arealoverføring kan areal eller volum overførast mellom tilgrensande eigedomar utan at arealet vert opprettet som eigen eigedom.

 

Arealoverføring opnar for å overføre større areale mellom to eller fleire eigedomar, enn kva som er mogleg ved grensejustering. Eigedomane skal utgjere eit samanhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningslova og etter jordlova (gjeld landbrukseigedomar). 

Kva må sendast til kommunen:

  1. Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning/søknad om deling, kryssa av for arealoverføring og signert av heimelshavarane for begge eigedomane.
  2. Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som syner kva areal som skal overførast.
  3. Gjenpart av nabovarsel
  4. Erklæring om arealoverføring (kjøpesum og verdi må framgå av erklæringa for berkening av dokumentavgift. 
  5. Evt erklæring frå pantehavar om pantefråfall

Konsesjon eller eigenerklæring om konsesjonsfritak eller dokumentasjon på at det ikkje er naudsynt med erklæring om konsesjonsfritak etter konsesjonsloven.

Vilkårfor samanføying av eigedomar på vere tilstades.

Publisert av Liss Merete Lien. Ansvarleg Liss Merete Lien. Sist endra 30.11.2015 av Jeroen van Gangelen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57 73 07 33
E-post : Send e-post

 

 
 
Login for redigering