Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordninga (SFO) gjeld for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går,  kan tilbodet nyttast ved ein annan skule.

SFO følgjer skuleåret. Alle som søkjer får plass.

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april
 

Søk plass i SFO >

Du vel fana SFO og legg inn det tilbodet du ønskjer. Du skal ikkje logge deg på for å søkje første gongen.
Tilbodet om plass vert sendt på e-post, og du må logge deg på for å svare på tilbodet.

 

Endring og oppseiing

Du må logge deg på føresetteportalen for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen. Oppseiingsfristen er i utgangspunktet 1 månad, men ved oppseiinga av plass etter 1. mars, må du betale for plassen ut skuleåret.  

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Oppvekstkontoret på tlf. nr 57 73 07 20 eller den enkelte skule om du treng hjelp til å søke/tilgang på datamaskin.

 

Prisliste SFO Tilbod og betalingssatsar gjeldande frå 01.08.2014
Tilbod Innhald Prisar
A-tilbod 21 - 26 timar pr veke 2.300 pr mnd
B-tilbod 16 - 20 timar pr veke 1.950 pr mnd
C-tilbod 11 - 15 timar pr veke 1.500 pr mnd
D-tilbod 0 - 10 timar pr veke 1.100 pr mnd
Vekesats Tilbod i skuleferiar 1.000 pr veke
Gebyr For seint henta barn 150,- pr påbegynt halvtime


 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 99 44 60 68
E-post : Send e-post