Tilskotsordningar i jordbruket

Steingjerde på Røyset a - Klikk for stort bilete Her har vi samla dei meste brukte tilskotsordningane.

SMIL - Søknad om tilskot til miljøtiltak i jordbruket

Formålet med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og å redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjekta og tiltaka vert prioriterte ut fra lokale målsettinger og strategier.

Forskrift

Kommunale tiltaksstrategiar - Askvoll og Fjaler (PDF, 846 kB)

 

                Gå til søknadsskjema >

 

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord 

Formålet med forskrifta er å auke kvaliteten på tidligare grøfta jordbruksjord ved å gje tilskot til drenering av dårlig drenert jord med potensial for auka jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Frå 01.01.2016 er forskrifta endra til også å gjelde for planerte areal som ikkje har vore grøfta.  

Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord

              Gå til søknadsskjema >

 

Produksjonstilskot i jordbruket

Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktiv og berekraftig jordbruk.Gardbrukarar kan søkjer på ulike driftsformer, m.m. tilskot til husdyr, areal og kulturlandskapstilskot m.m. 

Det er to årleg søknadsfristar.

Rettleiing for utfylling av søknadsskjema

 

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane

Tilskot skal stimulere til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket. Alle føretak som søkjer om produksjonstilskot i jordbruket kan søkjer, dersom dei oppfyller vilkåra i dei ulike tilskotsordningane.

Søknadsfrist: 20. august

Informasjon og søknadsskjema

 

Velferdsordningane i landbruket

 

BU-fondet

Tilskot/lån til finansiering i samband med investering innan tradisjonelt landbruk, kjøp av eigedom og tilleggsareal.

Meir informasjon på: Innovasjon Norge

 

 

Publisert av Velaug Helle Eikemo. Sist endra 05.07.2017 av Velaug Helle Eikemo
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Geir Grytøyra

Kommunalsjef landbruk
Telefon : 57 73 07 36
Mobil : 97 06 99 46
E-post : Send e-post

 

Velaug Helle Eikemo

Konsulent landbruk
Telefon : 57 73 07 35
E-post : Send e-post

 

Sidsel Høydal

Landbruksveiledar
Telefon : 57 73 80 49
E-post : Send e-post

 

Johannes Folkestad

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 37
Mobil : 47 30 96 33
E-post : Send e-post

 

Liv Synnøve Andersen

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 38
E-post : Send e-post

 

 
 
Login for redigering