Parkeringskort

Parkeringskort - Klikk for stort bilete Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon

Søk teneste

Søkjar må bu i kommunen og du må sende ein skriftleg søknad med passfoto. I tillegg må din lege fylle ut ei legeerklæring.
 

Søknadskjema >

 

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande. Du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Anne Irene Fedøy

Sosialkonsulent
Telefon : 57 73 45 13
E-post : Send e-post