Leirskuleopphald

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule.

 

 

Beskriving

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette være ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.
 

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med foreldra på førehand.
 

Pris

Leirskoleopphaldet er gratis for eleven.

Referansar

Fann du det du leitte etter?