Barnehagen i Askvoll kommune

Askvoll kommune ønskjer å tilby alle småbarnsforeldre eit godt og trygt barnehagetilbod

Felles søknadsskjema

Det er samordna opptak for alle dei 6 kommunale barnehagane. Du søkjer elektronisk om barnehageplass. Om du treng hjelp til å søkje/tilgang til datamaskin, ta kontakt med oppvekstkontoret på tlf. 57 73 07 20

Elektronisk utsending av svar

Tilbod om barnehageplass vert sendt via e-post.  Du må logge deg inn for å svare på tilbodet.

Rett til barnehageplass

Alle barn som fyller 1 år innan utgangen av november i søknadsåret, og som søkjer innan fristen 1. mars, har lovfesta rett til barnehageplass.

Dei som får plass, må vere busett i kommunen når dei tek til i barnehagen.

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Eventuelle vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar må sendast pr. post til Askvoll kommune, Postboks 174, 6988 Askvoll innan søknadsfristen 1. mars.  Merk konvolutten "Vedlegg til barnehagesøknad"

Pris

Betalingssatsar pr. 01.01.2018 Foreldrebetaling i barnehagar gjeldande frå 01.01.2018
Barnehage Type plass Sats pr. mnd
Røverompa barnehage og Holmedal barnehage (48 v pr år) 100% 2.910
80% 2.619
60% 2.037
40% 1.455
Bulandet, Gjelsvik, Nipa og Stongfjorden barnehagar (47 v pr år) 100% 2.849
80% 2.564
60% 1.994
40% 1.425

 

30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% moderasjon for barn nr 3 eller fleire.

Dagsasts for kjøp av ekstra dagr (uansett tal timar)  kr. 200,- pr dag

Gebyr ved for seint henta barn kr. 150,- pr påbegynt halvtime etter ordinær stengetid.

I alle barnehagane kjem matpengar og/eller frukt- og mjølkepengar i tillegg.

 

Redusert foreldrebetaling

 

Det kom nye nasjonale moderasjonsordnigar som gjeld foreldrebetaling i barnehage frå 1. mai og 1. august 2015.

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 500.500 kroner skal betale maks seks prosent av inntekta for barnehageplass.
  • Gratis kjernetid (20 timar per veke) gjeld for 3-, 4- og 5-åringar frå hushaldningar med samla årsinntekt under 450.000 kroner.

For å få redusert pris på grunn av låg inntekt eller gratis kjernetid må du sende søknad om redusert foreldrebetaling. Du må legge ved kopi av siste sjølvmelding, eller annan dokumentasjon av inntekt.

 

Last ned søknadsskjema om redusert foreldrebetaling (PDF, 299 kB)

 

Les meir om ordninga med redusert foreldrebetaling

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 99 44 60 68
E-post : Send e-post