Abonnement på brøyting av private vegar

Askvoll kommune har tilbod om kommunal brøyting av private vegar

Søknadsskjema  

Krav til vegen

Den private vegen må vere minst 50 m lang, og vegen må vere i så god stand at han kan brøytast utan fare for utstyr og brøytar.

Før brøytinga tek til vil kommunen/brøytaren kontrollere at vegen har god nok standard. Om vegen ikkje kan brøytast slik han er, får eigaren få tilbakemelding med ein gong.
 

Pris for sesongen 2020:

Pris for brøyting av private vegar
Veglengde Pris
50-250m kr. 2345,- per sesong inkl. mva
250-500m kr. 3945,- per sesong inkl. mva

Pris for 2021 vert vedteke av kommunestyret i desember.

Ved mykje snøfall vert brøyting av kommunale samlevegar/adkomstvegar prioritert før brøytinga av dei private vegane.

Dersom det er så stor interesse for abonnementsordninga at kommunen får kapasitetsproblem, vil kommunen prioritere søknadene etter nærare kriterier, og evt. seie nei til einskilde.

Om det er fleire brukarar av ein veg, må dei gå saman om abonnementet, og stille med ein representant overfor kommunen.
 

Kontakt

Dersom du har spørsmål ta kontakt med teknisk drift på 57 73 07 30 / 57 73 07 32.

Teknisk drift

Telefon : 57 73 07 30
E-post : Send e-post

 

Teknisk vakt

(døgnvakt)
Mobil : 97 54 29 54

 

Per Jan Ryland

Teknisk sjef
Telefon : 57 73 07 32
E-post : Send e-post