Kommunale vegar

Askvoll kommune har i overkant av 80 km med kommunal veg. Omlag 52 km har fast dekke.

 

Teknisk drift har ansvar for sommar og vintervedlikehald av dei kommunale vegane. Samla har kommunen i overkant av 80 km med kommunal veg. Av desse har ca. 52 km fast dekke medan resterande 28 km har grusdekke.

Kommunen leiger inn tenester frå private som utfører vintervedlikehold. Mesteparten av sommarvedlikehold vert og utført via innleigde tenester av private. Noko av vedlikehaldet vert utført av kommunen sjølv.

 

  

Teknisk drift

Telefon : 57 73 07 30
E-post : Send e-post

 

Teknisk vakt

(døgnvakt)
Mobil : 97 54 29 54

 

Per Jan Ryland

Teknisk sjef
Telefon : 57 73 07 32
E-post : Send e-post