Finn viktig informasjon om:

 

Startlån frå Husbanken

Har du vanskar med å kome deg inn på bustadmarknaden eller å kunne bli buande i bustaden din?  Då kan startlån vere ei aktuell låneordning for deg.

 

Meir informasjon og hjelp til å søkje får du på NAV kontoret - tlf 55 55 33 33

Husbanken har og stønadsordningar i samband med bustad. Desse kan du leise meir om her:

NAV Askvoll

Telefon : 55553333
E-post : Send e-post