Finn viktig informasjon om:

 

Rusmiddelmisbrukarar - Tiltak

Dersom du treng hjelp til å kome deg ut av rusproblem, kan du vende deg til NAV Askvoll, tlf. 55 55 33 33. Du vil få ein timeavtale med ein rettleiar.

 

Hjelp til å komme ut av rusproblem

I timeavtalen vil rettleiaren i samråd med deg kunne finne ut kva behov du har. Det vil ofte vere naudsynt med tett oppfølgjing gjennom fleire timeavtalar. Det vil ofte vere naudsynt med tett oppfølging. For at du skal få best mogeleg hjelp, er det viktig at du er open og ærleg om rusproblema dine.
 

Er du bekymra for ein sleknting eller annan nær person?

Ved melding frå pårørande om omfattande rusmiddelproblem, skal NAV kontoret føreta dei nødvendige undersøkingar i saka og vurdere om det skal fremjast ei sak.
 

Søkje om plass i behandlingsinstitusjon

Dersom du ynskjer plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen i tillegg til NAV kontoret hjelpe deg med å søkje om dette.

Ta kontakt med NAV Askvoll for timebestilling.

NAV Askvoll

Telefon : 55553333
E-post : Send e-post