Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Parkeringskort

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

 

Korleis kan du søkje?

Du må bu i kommunen for å kunne søkje, og søknaden må være skriftleg. I tillegg må din lege fylle ut ei legeerklæring, og eit passfoto må leggjast ved søknaden. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

 

Søknadskjema >

 

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

 

Søknaden skal du sende til:
 

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll

Håvard Yndestad

Sosialkonsulent
Telefon : 57 73 45 13
Mobil : 91 13 59 69
E-post : Send e-post