Finn viktig informasjon om:

 

Landbruk

Landbruksforvaltninga er eit interkommunale samarbeid mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, der Askvoll kommune er vertskommune og har hovudkontor.  Både i Fjaler og Hyllestad er det fast kontordag kvar torsdag, men kan avvike pga møter, synfaringar og liknande så ring og avtale for sikkerhetsskuld.  Vi er elles å treffe etter avtaler og oppgåver.

Landbruksforvaltninga sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

LAF
Telefon : +4757730700
E-post : Send e-post