Finn viktig informasjon om:

 

Oppgåve for alkoholomsetning

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve for alkohol skal betale eit årleg gebyr til kommunen. 

Gebyr

Gebyret vert rekna ut ifrå kor mange liter alkohol sals- eller skjenkestaden forventar å omsette inneverande år. 

Satsane er fastsett i alkoholforskrifta kapittel 6
 

Skjema for innmelding av oppgåve for alkoholomsetning

Bruk elektronisk skjema til innlevering av omsetningsoppgåve for alkohol - salsløyve.
 

Skjema for innsending av omsetningoppgåve for alkohol​​​​​​​