Finn viktig informasjon om:

 

Salsløyve for alkohol

Ordinære salsløyve for alkohol vert tildelt av kommunen for inntil 4 år om gongen og følgjer kommunestyreperioden

 

Gå til søknadsskjema
 

Salsløyve for denne perioden gjeld fram til 30. september 2024 og løyvet gjeld for sal av drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 % alkohol.

Søknaden vert avgjort av kommunestyret.


Løyvetildeling omfattar også godkjenning av styrar og avløysar, og løyve vert tildelt eigar av verksemda og er knytt til definert lokale. Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholllova- salsløyve  - og styrar må ha avlagt kunnskapsprøve om serveringslova.

Sarah Louise Loftheim

Arkiv- og sekretariatsleiar
Telefon : 57730706
E-post : Send e-post