Skjenkeløyve for alkohol

Ordinære skjenkeløyve vert tildelt av kommunen for inntil 4 år om gongen.

 

 
Den som driv ein serveringsstad der det vert servert alkohol må ha eit serverings- og skjenkeløyve.  For å få tildelt eit løyve må styrar  ha bestått kunnskapsprøve i alkohollova for skjenkeløyve og kunnskapsprøve om serveringslova. 

Nyetableringar må søkje om skjenkeløyve før oppstart av verksemda. Søknad om skjenkeløyve skal opp til politisk handsaming og vert avgjort av kommunestyret.

 

Løyvetildeling omfattar også godkjenning av styrar og avløysar og løyve vert tildelt eigar av verksemda og er knytt til definert lokale.


Gå til søknadsskjema

Inger Johanne Breidvik

Konsulent/arkivleiar
Telefon : 57 73 07 06
E-post : Send e-post

 

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post