Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Askvoll bibliotek

Askvoll bibliotek er mellombels stengt grunna utbetring av fuktskader. Utbetringa har høgste prioritet, men arbeidet vil ta lenger tid enn vi først såg for oss. Vi seier oss leie for dette.

Biblioteklokalet, samlinga og alt anna utstyr er utilgjengeleg inntil vidare. Det vert no arbeidd med etablering av eit mellombels biblioteklokale, og vi kjem attende til dette når det er avklara.

Vi hjelper gjerne til med tinging og retur av fjernlån, og gjer merksam på digitale bibliotekressursar tilgjengeleggjort på heimesida vår.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 73 33 34 og på e-post bibliotek@askvoll.kommune.no

Søk i samlinga vår                      Gå til BookBites                           Gå til Pressreader            

 

 Gå til Filmbib                              Gå til Lesekroken


Kontakt biblioteket for passord til lesekroken.
 

Ordinære opningstider (utenom skuleferier)
 

Opningstider Askvoll bibliotek
Dag Tid
Tysdag kl 11.00 - 19.00
Onsdag kl 10.00 - 15.00
Torsdag kl 11.00 - 19.00
Måndag og fredag stengt


Biblioteket er stengt i skuleferiar (veke 8 og veke 41)


Om Askvoll bibliotek

Askvoll bibliotek er eit kombinasjonsbibliotek mellom folkebibliotek og skulebibliotek. Biblioteket heldt til i fine lokaler på Askvoll skule - like ved Askvollhallen.

Biblioteket har barnekrok, ungdomskrok og vaksenavdeling med aviskrok.  Vi har 6 PC'ar til bruk for publikum. I andre høgda er det lokalsamling som i hovudsak består av Bernt Askevold si boksamling.

Biblioteket byr også på opplevingar som forfattarbesøk og utstillingar.


Smittevern:

Biblioteket er ope som vanleg, men vi har ekstra fokus på smittevern.

  • Hugs god handhygiene - både før og etter opphald i biblioteklokalet
  • Hugs "meteren" 

Hald deg oppdatert om koronasituasjonen på Askvoll kommune si heimeside.

Utlånsreglar for Askvoll bibliotek (PDF, 39 kB)

Lånekort - søknadsskjema (PDF, 36 kB)

 
 

Askvoll bibliotek

Telefon : 57 73 33 33
E-post : Send e-post

 

Linda Strand

Biblioteksjef
Telefon : 57 73 33 34
E-post : Send e-post