Telefonliste omsorgsetaten

 

Telefonliste Omsorgsetaten
Namn/Stad Tittel/Gruppe Telefon/Mobil
Omsorgskontoret 57 73 45 00
Stein Helle Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 45 07
Kjøkkenet ved Askvollheimen 95 92 51 65
Kjetel Kongshaug Vaktmeister 91 30 26 45
Jan M. Kristiansen Vaktmeister 91 35 91 99
Anna Gundersen Fysioterapeut 97 13 27 46
Håvard Yndestad Sosialkonsulent 57 73 45 13
Merete Ailin Kirketeig Seksjonsleiar Omsorgssenter I 57 73 45 05
Sara Osland Seksjonsleiar Omsorgssenter II 57 73 45 12
Lillian Vårdal Seksjonsleiar Heimetenester 57 73 45 08
Malene Helle Seksjonsleiar Bu- og miljøtenester 57 73 45 14
Kontor Heimetenesta Askvoll Heimetenesta Askvoll/Holmedal/Atløy 97 70 68 25
Kontor Heimetenesta Kvammen Heimetenesta Kvammen/Stongfjorden 97 70 72 86
Kontor Austli Aktivitetsenter i Askvoll 97 70 67 62
Rask (Vakttelefon) 57 73 45 11
Askvollheimen gruppe Rask 91 59 39 31
Askvollheimen gruppe Smia/Fløyen 95 43 40 17
Askvollheimen gruppe Solstova 97 47 71 93
Askvollheimen gruppe Kårstova 95 97 84 55
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 101 - 122 91 63 70 10
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 123 - 131 91 57 62 06
Heimetenesta Askvoll 97 17 28 27
Heimetenesta Atløy 48 12 99 37
Heimetenesta Holmedal 95 93 85 65
Heimetenesta Bulandet Heimetenesta Bulandet/Værlandet 97 70 68 01
Heimetenesta Kvammen og Stongfjorden 97 15 62 61
Erna Eikemo Aktivitør Askvollheimen 90 71 53 34
Vaskeri Askvollheimen 41 52 24 93
Camilla Norstrand Kreftkoordinator 45 97 58 09