Finn viktig informasjon om:

 

Telefonliste omsorgsetaten

 

Telefonliste Omsorgsetaten
Namn/Stad Tittel/Gruppe Telefon/Mobil
Omsorgskontoret 57 73 45 00
Sara Osland Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 45 07
Lillian Vårdal Seksjonsleiar Heimetenester 57 73 45 08
Stine M H Sund Seksjonsleiar Bu- og miljøtenester 57 73 45 14
Frank Eimhjellen Ass. seksjonsleiar Kår 57 73 45 93
Sølvi Olset Ass. seksjonsleiar Smia / Fløyen 57 73 45 05
Eirin Kusslid Ass. seksjonsleiar Sol / Rask 57 73 45 04
Anne M R Loftheim 57 73 45 03
Inger Lise Gjermundstad 57 73 45 06
Judith Birkeflet 57 73 45 80
Kjøkkenet ved Askvollheimen 95 92 51 65
Jan M. Kristiansen Vaktmeister 57 73 45 14
Anna Gundersen Fysioterapeut 57 73 45 93
Håvard Yndestad Sosialkonsulent 57 73 45 04
Kontor Heimetenesta Askvoll Heimetenesta Askvoll/Holmedal/Atløy 97 70 68 25
Kontor Austli Aktivitetsenter i Askvoll 97 70 67 62
Smia (vakttelefon) 91 59 39 31
Askvollheimen gruppe Rask 41 69 73 04
Askvollheimen gruppe Smia/Fløyen 95 43 40 17
Askvollheimen gruppe Solstova 97 47 71 93
Askvollheimen gruppe Kårstova 95 97 84 55
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 101 - 122 91 63 70 10
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 123 - 131 91 57 62 06
Markatunet PU-bustader 90 08 21 58
Heimetenesta Askvoll 97 17 28 27
Heimetenesta Holmedal 95 93 85 65
Heimetenesta Bulandet Heimetenesta Bulandet/Værlandet 97 70 68 01
Heimetenesta Kvammen 47 83 97 32
Heimetenesta Stongfjorden 97 15 62 61
Dagtilbod heimeb. demente v/Gro Fauske 48 88 80 81
Vaskeri Askvollheimen 41 52 24 93
Camilla Norstrand Kreftkoordinator 45 97 58 09
Connie Aven Psykiatrisk sjukepleiar 93 06 64 23
Solveig Nordeide Psykiatrisk sjukepleiar 41 62 13 03
Linda Rivedal 99 16 55 79