Finn viktig informasjon om:

 

Telefonliste omsorgsetaten

 

Telefonliste Omsorgsetaten
Namn/Stad Tittel/Gruppe Telefon/Mobil
Omsorgskontoret 57 73 45 00
Stein Helle Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 45 07
Kjøkkenet ved Askvollheimen 95 92 51 65
Jan M. Kristiansen Vaktmeister 91 35 91 99
Håvard Yndestad Sosialkonsulent 57 73 45 13
Sara Osland Seksjonsleiar Omsorgssenter II 57 73 45 12
Lillian Vårdal Seksjonsleiar Heimetenester 57 73 45 08
Malene Helle Seksjonsleiar Bu- og miljøtenester 57 73 45 14
Kontor Heimetenesta Askvoll Heimetenesta Askvoll/Holmedal/Atløy 97 70 68 25
Kontor Austli Aktivitetsenter i Askvoll 97 70 67 62
Smia (vakttelefon) 91 59 39 31
Askvollheimen gruppe Rask 41 69 73 04
Askvollheimen gruppe Smia/Fløyen 95 43 40 17
Askvollheimen gruppe Solstova 97 47 71 93
Askvollheimen gruppe Kårstova 95 97 84 55
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 101 - 122 91 63 70 10
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 123 - 131 91 57 62 06
Heimetenesta Askvoll 97 17 28 27
Heimetenesta Atløy 48 12 99 37
Heimetenesta Holmedal 95 93 85 65
Heimetenesta Bulandet Heimetenesta Bulandet/Værlandet 97 70 68 01
Heimetenesta Kvammen 47 83 97 32
Heimetenesta Stongfjorden 97 15 62 61
Vaskeri Askvollheimen 41 52 24 93
Camilla Norstrand Kreftkoordinator 45 97 58 09
Connie Aven Psykiatrisk sjukepleiar 93 06 64 23
Solveig Nordeide Psykiatrisk sjukepleiar 41 62 13 03
Unni Sande Fagutviklingssjukepleiar 57 73 46 29
Syn / Hørsel 90 94 91 12
Linda Rivedal 99 16 55 79