Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kreftomsorg og lindrande behandling

Askvoll kommune har som mål at du som vert sjuk og dine pårørande skal verte ivaretekne på ein god måte, og oppnå best mogeleg livskvalitet.

Kreftomsorga i kommunen skal difor vere eit lågterskeltilbod, der du som ønskjer det kan ta kontakt tidleg i sjukdomsgangen.

Kreftkoordinator og Ressurssjukepleiar er fagpersonar som:

  • Har tid til å lytte
  • Skal syte for å samordne spørsmål og gje rettleiing
  • Kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • Kan bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Camilla Norstrand

Kreftkoordinator
Telefon : 45 97 58 09
Mobil : 45 97 58 09
E-post : Send e-post