Psykologtenesta i Askvoll

 Askvoll kommune har psykolog i 50 % stilling.

 

Psykologen skal samarbeide tett med fastlegane og helsestasjonen. Om innbyggarane ynskjer kontakt med psykologen, må dei ta kontakt med helsestasjon eller fastlege som kan gjere ei vurdering og formidle kontakt vidare til psykologen.

I fyrste omgang vil psykologen ha fokus på born og unge opp til 20 år. Psykologen skal samarbeide tverrfagleg med andre yrkesgrupper gjennom til dømes rettleiing og samarbeidsmøter. Ho vil og ta i mot klientar individuelt for avklaring og eventuell behandling innanfor eit begrensa timetal. Kontortid  er kvar onsdag og torsdag annakvar fredag i oddetalsveker. 

Ved behov for rask eller akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Inger Anne Nordbøe

Psykolog
Telefon : 57734612
Mobil : 94820080
E-post : Send e-post