Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Demens

Helse- og Omsorgsetaten har tilbod retta mot pårørande eller andre som kjenner seg knytt til personar med demens. Det arbeides for å imøtekomme pasientens behov, gje meir kunnskap om demenssjukdommar og å betre kvaliteten på samveret med personar som er råka av demens.

 

 

Søkje teneste

For å søkje teneste må du bu eller opphalde deg i kommunen. Treng du hjelp til å finne ut om nokon held på å utvikle eller har demens, kan du kontakt fastlegen, psykiatrisk sjukepleieteneste eller heimetenesta i kommunen. 

 

Gå til søknadskjema >

 

Tilbodet omfattar mellom anna

Helse- og omsorgskontoret kan mellom anna hjelpe med å klargjere rettane til den enkelte brukaren og kontakte og samarbeide med hjelpeapparatet.
- Pårørandeskule og samtalegrupper for pårørande
- Råd og rettleiing i dagleglivet
- Kartlegging av personar med demens eller mistanke om demens, i samarbeid med   legetenesta
-
Rettleiing for tilsette som arbeider med demente

 

 

Connie Aven

Psykiatrisk sjukepleiar
Telefon : 930 66 423
E-post : Send e-post

 

Solveig Nordeide

Psykriatrisk sjukepleier
Telefon : 416 21 303
E-post : Send e-post