Finn viktig informasjon om:

 

Nærmiljøsentralen

Nærmiljøsentralen skal vere eit supplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen.

Oppgåver

Sentralen skal vere eit supplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen.

  • Initiere, mobilisere og samordne aktivitet

  • Legge opp aktivitetar etter lokale føresetnader, i samarbeid med frivillige, lag/organisasjonar og andre

  • Stimulere til nye aktivitetar i samarbeid med andre.

  • Treng du hjelp til: søknader, fylle ut skjema, hjelp til å organisere noko, nokon å samarbeide med om små og store prosjekt. Ta kontakt, så finn vi ut om eg kan hjelpe deg.

  • Vi utfører ikkje lovpålagte oppgåver, og oppgåver nokon har som profesjon, eller det lag/organisasjonar driv med. Vi samarbeider.

Tanken er at det frivillige arbeidet skal vere tufta på det arbeidet den frivillige ynskjer å utføre. Ingen ide er for liten, eller for stor.

BIDRA MED DET DU KAN

Om  du fortel  oss kva du kan, så skal vi syne deg kva du kan bidra med. Kan du symje, kjøre bil, skravle, tulle eller noko  heilt anna?

Fortel oss kva DET ER DU KAN.

Nærmiljøsentralen administrerer også den Kulturelle spaserstokken.

Gje litt av tida di og gjer ein stor skilnad

 


 

Europeisk Volontørteneste er frivillig arbeid for ungdom i utlandet

Serviceskyss er ei utvida form for tingingsrute som skal køyrast etter direkte tinging frå den reisande.

 

Astrid Halstensen

Dagleg leiar
Mobil : 90848627
E-post : Send e-post

 

Olaug Søreide

Seksjonleiar
Telefon : 57734619
E-post : Send e-post