Finn viktig informasjon om:

 

Legesenteret

Askvoll legesenter er lokalisert i 1. etasje på Helsehuset, Prestemarka 1. Senteret har 4 fastlegar, LIS1-lege (turnuslege), sjukepleiar og helsesekretær. 

Opningstid

Kontoret er ope:

08.00 - 15.00 i sommarhalvåret (01.05. - 30.09.)

08.00 - 16.00 i vinterhalvåret (01.10. - 30.04.)

Telefonen er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00, og stenger for dagen kl. 15.30 i vinterhalvåret.
 

Når du ringer legekontoret på tlf. 57 73 46 00 mellom 12 og 13 så får du tre tasteval:

  • 1 - Øyeblikkelig hjelp

  • 2 - Resepsjon

  • 9 - Enkel engelsk tastemeny


Dersom det er noko som hastar bør du ringe legevaktstelefon på 116 117.
Ved akutthjelp/Øyeblikkelig hjelp: Ring 113

Når vi stenger telefonen i kontortida vert telefoner som haster kobla om til legevaktstelefon.

Elles:

Hugs å bestille reseptar i god tid, minimum 2-3 dagar før du er fri for medisin.

 

Akutt hjelp/Legevakt

Tlf: 116 117

På dagtid er legevakta ved legesenteret. Etter kontortid er Askvoll kommune med i den interkommunale legevaktordninga SYS-IKL.

Informasjon om legevaktsentralen: http://www.legevaktsysikl.no

Postadresse:  Postboks 57, 6988 Askvoll

Ved ulykker/akutt nød: Ring 113

Fastlegar i Askvoll

Siv Tønder, Maret Krannich, Malgorzata Tveit.
Det er ikkje tilsett ein 4. fastlege endå:  Det vil vere ein vikar som vikarierer på denne fastlegelista.

Bytte fastlege

Om du ynskjer å bytte fastlege går du til  Helsenorge.no

Olaug Søreide

Seksjonleiar
Telefon : 57734619
E-post : Send e-post

 

Maret Krannich

Kommuneoverlege
Telefon : 57734600
E-post : Send e-post