Timebestilling koronavaksine

Neste vaksinasjonsdagar vert 20. oktober på Storstova, Askvollheimen.  
Har du ikkje fått vaksina? Bestill deg time via linken under. 
Du kan også bestille deg time til dose 2 eller dose 3 i samme link.  Det må gå minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose og minimum 1/2 år mellom 2. og 3. dose.

Kan du ikkje møte til oppsett time? Du kan endre time sjølv ved å logge deg inn via linken eller ringe legekontoret på tlf 57 73 46 00

Dersom du har fått vaksina annan plass eller ikkje ynskjer vaksina,  ber vi deg melde dette til legekontoret.

Slik bestiller du time for vaksinering

Følg denne lenka for elektronisk timebestilling (innlogging via BankID gjennom kodebrikke eller BankID på mobil):
 

https://timebestilling.remin.no/askvoll


Du vil få ein sms med stadfesting på bestilt time.  Her vil det også stå kvar du skal møte.

Har du ikkje fått tilbud om vaksine, må du kontakte legekontoret på tlf 57 73 46 00. Dette gjeld også dei som ikkje er registrert som innbyggjar i Askvoll kommune, men oppheld seg i kommunen over lenger tid.

Dei som har fått 1.dose, får ei innkalling på sms til timen for siste dose. I sms-en vil det stå informasjon om tid og stad for vaksineringa med 2.dose. 
 

Neste vaksineringsdato vert 4. november på Storstova, Askvollheimen.

 

 

 

Askvoll legesenter

Telefon : 57 73 46 00
E-post : Send e-post