Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune


 

Lokale/regionale tiltak

  • Vi følgjer talta frå Folkehelseinstituttet som viser tal personar som har fått påvist koronavirus i Askvoll kommune: 

  • Askvoll kommune plasserast i risikonivå 1 ifølge risikovurdering tatt av kommuneoverlegen i tråd med fhi.no. Risikonivå 1 (kontroll) gjeld ved ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

    • Skule/barnehage: Frå og med 17.01.2022 går skulane og barnehagane i Askvoll kommune tilbake att til grønt tiltaksnivå. (trafikklysmodellen vart innført att frå 9.12.2021) 

  • I tråd med dei nye nasjonale tiltaka, vert alle tilsette oppmoda om å jobbe heimekontor. Difor vert rådhuset i Askvoll stengt for publikum frå og med 15.desember 2021 og inntil vidare. Vi tek berre imot besøkande etter avtale.

 

 

Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

Regjeringa har letta på tiltaka. Dei nye reglane og anbefalingar gjeld frå i dag, 14.januar 2022. 


 

Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

Det vert vaksinering i Askvollhallen 26.01., samt på Storstova 03.02. og 17.02.22.  Det vil og vere nokre oppsette tider ved legekontoret.

Bestill deg time i linken under. Det er no ope for at alle over 18 år kan bestille seg time. 

Det må gå minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose og minimum 4,5 månader (20 veker) mellom 2. og 3. dose. 

Obs!  Det er kun mogeleg å bestille timar for vaksine for dei fire førstkommande veker.

Illustrasjonsfoto

Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.