Om koronatesting

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

 

Testkriteria

Ved nyoppståtte luftvegssymptom (feber, hoste, tungpust, hodepine, slappheit, nedsett lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals) er det viktig å ha låg terskel for å teste seg for Covid -19, også for vaksinerte.

Askvoll kommune følgjer Folkehelseinstituttet sine kriterier for kven som skal testast for koronaviurs.

Sjå FHI sine testkriterier her.

Heimetest eller test på legekontoret

Du kan no få utdelt testkit for heimetesting.  Kontakt legesenteret tlf 57 73 46 00 måndag til fredag, helst før kl. 11.00, så avtaler vi om du vil ta heimetest eller om du treng å komme til legekontoret.

Ved positiv heimetest:  Ring legesenteret i opningstid 08.00 - 15.30 måndag til fredag eller legevakta (SYS IKL) tlf 116 117 i helga og bestill PCR-test (djup naseprøve).  Hald deg i isolasjon fram til du har fått svar på PCR-prøve.  Er denne positiv vert du kontakta av smittesporingsteam.

Ved negativ heimetest:  Du kan gå på skule/arbeid om allmenntilstanden tillet det. Hald deg elles heime til allmenntilstanden er god, og du har vore utan feber i 24 timar.  Ta ny heimetest etter eit døgn om vedvarande symptom.

Evt testing ved legesenteret skjer bak Askvoll legesenter i eigen bil eller på "luftvegsrommet" med eigen inngang.

På helg er det legevakta på telefon 116 117 som vurderer testing.


Testresultat

Testar du positivt på PCE test, tar springsteamet i kommunen kontakt med deg omgåande. Hugs å ta telefonen om eit ukjent nummer ringer.

Prøvesvaret finn du også på helsenorge.no 1-3 dagar etter at du tok testen.

  • Har du barn under 16 år som har tatt testen, finn du prøvesvaret deira på helsenorge.no

  • Om du ikkje kan logge inn på helsenorge.no, kontakt fastlegen for å få prøvesvar.


Til deg som ventar på prøvesvar

  • Om du har testa deg fordi du har symptom (feber, hoste, blitt tungpusten eller mista smaks eller luktesans) er hovedregelen at du skal halde deg heime til du har fått svar på testen. Det vil sei, ikke gå på jobb eller skule, ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige stadar og hald ekstra god avstand til andre. Dei du bur med treng ikke å halde seg heime, heller ikke om dei jobbar i helsetenesta.  
  • Hvis du er i pålagt karantene og har testet deg fordi du har fått symptom (feber, hoste, blitt tungpusten eller mista smak- eller luktesans) skal du følge reglane for isolasjon. Reglane for isolasjon er strengare enn karantenereglane. Dei du bur saman med skal vere i karantene fram til du har fått svar på prøven.  
  • Hvis du er i pålagt karantene som nærkontakt, er det anbefalt testing, sjølv om du ikkje har symptom. 
  • Hvis du har tatt koronatest uten at du har symptom på korona og uten at du har vore utsett for smitte (ikke i karantene), treng du ikkje å halde deg heime til du har fått prøvesvar. Det kan for eksempel vere dersom du tar testen fordi du er med i eit forskningsprosjekt, skal besøke ein institusjon, eller treng å ta test for å kunne reise. 

 

 

Koronasjekk.no

Koronasjekk.no er ei privat teneste, men innhaldet er levert av dyktige legar som følgjer Folkehelseinstituttet sin retningsliner. 

Sjekk kva råd som gjeld for deg på koronasjekk.no


Meld frå ved mistanke om koronavirus

Dersom du i løpet av dei siste sju dagane har hatt symptom som kan skuldast koronavirus, vil Folkehelsehelseintituttet at du melder dette inn. Ved å melde frå, hjelper du med å kartlegge kor mange som kan vere sjuke med koronavirus i Norge.

Du kan melde frå på vegne av deg sjølv, ditt barn under 16 år, eller for ein som har gjeve deg fullmakt på Helsenorge.no.