Finn viktig informasjon om:

 

Koronavaksine i Askvoll kommune

Askvoll kommune følgjer tilråding frå FHI om å tilby oppfriskingsdose til enkelte målgrupper.  Det er lagt ut timer for  bestilling 05.10. ved legekontoret samt at vi vil ha drop-in vaksinering i idrettshallen 27.10. 

Tilråding frå Folkehelseinstituttet (FHI).


Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår ei ny oppfriskingsdose for følgjande målgrupper:

  • Personar som er 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar
  • Personar som er 65-74 år, og personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 
  • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorlig grunnsjukdom

Doseintervall mellom dose 1 og 2 for Comirnaty (Pfizer/BioNtech) er sett til minimum 3 veker og maksimum 12 veker for vaksne, og 8 til 12 veker for born og ungdommar.  Doseintervall mellom dose 2 og boosterdose er 20 veker.  Ny oppfriskningsdose kan tidligst takast 4 månader etter siste vaksinedose. Det er anbefalt at det bør vere 3-4 månader mellom gjennomgått infeksjon og oppfriskningsdose då eit lenger intervall truleg vil gje ein betre antistoffrespons.   Det må vere minimum 3 veker mellom infeksjon og ny vaksine. 

For pasientar med alvorleg svekka immunforsvar vil oppfriskningsdosen vere dose nummer 5.
 

Timebestilling for koronavaksine i Askvoll kommune.

Du kan bestille deg tidspunkt via link:
 

Gå til elektronisk timebestilling for koronavaksine

eller ring legekontoret og bestill tid, tlf 57 73 46 00.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det er no komt ei oppdatert koronavaksine som skal vere bedre tilpassa variantane av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer.   Vi har begge vaksinetyper, både den "gamle" og den "nye" slik at du kan velge kva type du vil ha.

Begge vaksinene vernar mot alvorleg sjukdom.  Den nye vernar noko bedre mot omikronvarianten.

 

Informasjon for deg som har fått vaksine

Meir informasjon om koronavaksine: