Finn viktig informasjon om:

 

Kontakt med legekontor og helsestasjon

 

Koronatesting

Rutiner for kontakt med legekontoret
 

Dersom du har time hos lege eller helsestasjon og:

 • er forkjøla, har luftvegssymptom som til dømes feber, hoste, pustevanskar, sår hals, influensaliknande symptom så

må du kontakte legekontoret eller helsestasjon per telefon og få ei risikovurdering FØR du møter på kontoret.

Koronatest

Skal du ta koronatest møter du på oppsida av helsehuset og venter i bil.  Personalet vil åpne dør til akuttrom og vinke deg inn. 

Skal du ta blodprøve, sårskift eller anna som hjelpepersonell skal hjelpe deg med må du ringe og avtale tidspunkt.

Telefonnummer til legekontoret er: 57 73 46 00.

 

Tilbod om videokonsultasjon

Alle legane ved kontoret kan no bruke videokonsultasjon. Du får tilsendt ein link om videokonsultasjon, på mobil eller e-post. Det er legen som avgjer om det er hensiktsmessig å tilby videokonsultasjon.

Her er tips for at kvaliteten på videokonsultasjonen skal bli god:

 • Finn ein roleg plass å sitje.
 • Bruk headset / hovudtelefonar dersom du har det.
 • Sitt der du har best nett (nær router, eller nær vindauget ved bruk av 4G)
 • Ikkje sit med ryggen mot vindauget eller anna sterkt lys. Då ser ikkje legen deg så godt.
 • Sig gjerne ved ein lampe dersom du skal vise fram noko, til dømes utslett.
 • Ikkje vær redd for å prøve. Ein videokonsultasjon vil gjere deg tryggare.
 • Kanskje må ein medhjelpar eller slektning hjelpe deg med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp utan å utsette deg for smitte eller smitte andre.
 • Dette er nytt for legane også, så vær tålmodig med oss dersom vi er litt klønete i starten.
 • Vi finn ut av dette saman. Vi lovar å gjere det beste vi kan!

Videokonsultasjon og telefonsamtale, som under vanleg drift hadde vore ein fysisk konsultasjon på legesenteret, kostar vanleg egenandel. Dette gjeld óg sjukmeldingar og forlenging av sjukmeldingar. Testing/behandling grunna mistanke om koronavirus er gratis.
 

Jordmor

Den gravide skal møte åleine og sprite hendene ved oppmøte på helsestasjon.

Telefon 57 73 46 48, mobil 906 62 012.