Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Smitteverntiltak i Askvoll kommune

Askvoll kommune følg i utgangspunktet gjeldande retningsliner og rettleiarar for smittevern frå nasjonale styresmaktene. Kommunen kan vedta strengare tiltak lokalt ut frå aktuell smittesituasjon. Oversikt over lokalt vedtekne smitteverntitak finn du på denne sida. 

 

Lokalt vedtekne smitteverntiltak

Askvoll kommune har pr. 16.april 2021 ikkje vedtatt lokale smitteverntiltak. 

Rådhuset er stengt for publikum

Grunna regjeringa sine føringar om å halde mest mogleg heimekontor, vil rådhuset i Askvoll fråmleis vere stengt inntil vidare. Vi oppmodar dykk om å ringe på førehand og avtale møte.  

Stenging av rådhuset for publikum vert vurdert på nytt etter 15.april når regjeringa kjem med ny reglar og råd. 
 

Smittevernråd ved reiser innanlands

Askvoll kommune har ikkje vedteke lovpålagt karantene når ein kjem til Askvoll frå område innanlands med høg smittespreiing. Likevel oppmodar smittevernlegen om å vere varsam, spesielt når ein kjem frå Bergen eller Oslo. 

 

Kjem du til Norge frå utlandet? 

Askvoll kommune ber alle som har vore i område i utlandet med vedvarande spreiing av koronasmitte, om å vere i innreisekarentene i 10 dagar etter at ein kjem heim, sjølv om ein ikkje har symptom. Dette er i samsvar med retningsliner frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finn du oppdatert smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge frå røde/gule land/område: