Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Smitteverntiltak i Askvoll kommune

Askvoll kommune følg i utgangspunktet gjeldande retningsliner og rettleiarar for smittevern frå nasjonale styresmaktene. Kommunen kan vedta strengare tiltak lokalt ut frå aktuell smittesituasjon. Oversikt over lokalt vedtekne smitteverntitak finn du på denne sida. 

 

Lokalt vedtekne smitteverntiltak

Askvoll kommune har vedtatt følgjande lokale smitteverntiltak: 

  • 13.november 2020: Sjukeheimen er stengt for personar som har vore i Oslo eller Bergen dei siste 10 dagar. Tiltaket vert evaluert kvar syvande dag. 

    Meir informasjon finn du her

 

Smittevernråd ved reiser innanlands

Askvoll kommune har ikkje vedteke lovpålagt karantene når ein kjem til Askvoll frå område innanlands med høg smittespreiing. Likevel oppmodar smittevernlegen om å vere varsam, spesielt når ein kjem frå Bergen eller Oslo. 

 

Kjem du til Norge frå utlandet? 

Askvoll kommune ber alle som har vore i område i utlandet med vedvarande spreiing av koronasmitte, om å vere i innreisekarentene i 10 dagar etter at ein kjem heim, sjølv om ein ikkje har symptom. Dette er i samsvar med retningsliner frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finn du oppdatert smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge frå røde/gule land/område: