Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting  |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.
 

Tall smittetilfelle i Askvoll kommune

Her kan du følgje tala frå Folkehelseinstituttet på tal personar som har fått påvist koronavirus

Per 18.02.2021 har det vore 18 personar som har fått påvist koronavirus i Askvoll kommune. NB! Dette er tal smitta personar i heile perioden frå mars 2020. Tala til FHI viser 19 smittetilfelle i Askvoll kommune, men eit av desse testsvara var falsk positivt og difor ikkje eit reelt tilfelle.  

Det første smittetilfellet i Askvoll kommune vart påvist den 10.09.2020.

Askvoll kommune plasserast i risikonivå 1 ifølge risikovurdering tatt av kommuneoverlegen i tråd med fhi.no. Risikonivå 1 (kontroll) gjeld ved ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

Pr. 08.04.2021 har det ikkje vorte påvist nye smittetilfelle i Askvoll kommune. 
 

Gjeldande nasjonale tiltak

Reglar for karantene

Illustrasjonsfoto

 
Askvoll kommune har teke i bruk ei elektronisk løysing for timebestilling for vaksine. Her finn du informasjon om kva gruppe som kan bestille time no, og korleis du kan bestille time for vaksinering. 

 

Illustrasjonsbilete


Grunna smittesituasjonen i Norge innfører regjeringa strengere nasjonale tiltak. Tiltaka trer i kraft frå midnatt, natt til torsdag 25.mars og vil gjelde inntil vidare. Karantenehotell gjeld frå og med måndag 29.mars. Det vert gjort ei ny vurdering innan 12.april.  
 

Illustrasjonsfoto

   
Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 

 
Då kan du bidra med dine erfaringar med koronainfeksjon eller karantene i ein studie om korona/COVID-19 for å betre handteringa av denne epidemien.