Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.
 

Tall smittetilfelle i Askvoll kommune

Her kan du følgje tala frå Folkehelseinstituttet på tal personar som har fått påvist koronavirus

Det er ingen kjent smitte i Askvoll kommune pr. 11.juni 2021. 

Hittil har det vore 22 personar som har fått påvist koronavirus i Askvoll kommune. NB! Dette er tal smitta personar i heile perioden frå mars 2020.

Det første smittetilfellet i Askvoll kommune vart påvist den 10.september 2020.

Askvoll kommune plasserast i risikonivå 1 ifølge risikovurdering tatt av kommuneoverlegen i tråd med fhi.no. Risikonivå 1 (kontroll) gjeld ved ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
 

Gjeldande nasjonale tiltak

Reglar for karantene

Ta karantenesjekken for å sjå kva reglar som gjeld for deg: 


Råd, reglar og unntak for vaksinerte 

Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

  
Det er opna for at dei som er i risikogrupper til og med gruppe 7, samt dei som er  født til og med april 1958 i risikogruppe 8 kan bestille seg time.  
Les vidare i artikkelen kven som er i risikogruppe 5, 6 og 7. Det vert vaksinasjon 17. og 24. juni i Askvollhallen. 

Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

  
Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Askvoll kommune einige om å ikkje tilby Janssen-vaksinen på legesenteret.
 

Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

   
På pressekonferansen 21.mai 2021 vart det varsla at regjeringa går til andre trinn i gjenopningsplan frå midtnatt, natt til torsdag 27.mai. 

Illustrasjonsfoto

Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 

 
Då kan du bidra med dine erfaringar med koronainfeksjon eller karantene i ein studie om korona/COVID-19 for å betre handteringa av denne epidemien.