Informasjon om barnehagar og skular

Regjeringa har oppretta ei ny nettside som samlar koronainformasjon til foreldre.

Her finn du foreldreinformasjon om korona