Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Informasjon om barnehagar og skular

Regjeringa har oppretta ei ny nettside som samlar koronainformasjon til foreldre.

Her finn du foreldreinformasjon om korona