For deg som er arbeidstakar, sjølvst. næringsdrivande, arbeidsgjevar

Her finn du oversikt over nettsider med spørsmål og svar om koronaviruset for deg som er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande eller arbeidsgjevar.

NAV

Her finn du informasjon frå NAV om koronaviruset for deg som arbeidstakarar, arbeidsgjevarar eller sjølvstendig næringsdrivande og kva som gjeld i din situasjon.

NAV Askvoll har oppretta eit eige direktenummer for økonomisk sosialhjelp som er tilgjengeleg frå kl. 09.00-15:00 måndag til fredag.

  • Tlf. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (for andre henvendingar ringer du ringer du 555 53 333)
  • Du kan òg søkje digitalt om sosialhjelp. Her finn du meir informasjon.

KS

KS har oppretta ei nettside med råd til kommunale arbeidsgjevarar.

KLP

Regjeringa lempar med umiddelbar verknad på reglar slik at alle yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Rettleiarar og anna nyttig informasjon