Finn viktig informasjon om:

 

Høyreapparat og synshjelpemiddel

Mona Heggøy er i vikariat,  syn- og hørselskontakten i Askvoll kommune.

Kva kan syn- og hørselskontakten hjelpe deg med?

  • Gje informasjon om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søke om slike hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeider med vaktmester og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

Korleis kan du kontakte syn- og hørselskontakten?

  • Mona har kontor på Askvollheimen.
  • Ring på telefon 909 49 112, torsdager 07.30-15.00
  • e-post: mona.therese.heggoy@askvoll.kommune.no