Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Høyreapparat og synshjelpemiddel

Ergoterapeut Alice Vagstad Eimhjellen er syn- og hørselskontakten i Askvoll kommune.

Kva kan syn- og hørselskontakten hjelpe deg med?

  • Gje informasjon om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søke om slike hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeider med vaktmester og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

Korleis kan du kontakte syn- og hørselskontakten?

 

Alice Vagstad Eimhjellen

Ergoterapeut
Telefon : 57734517
Mobil : 94803424
E-post : Send e-post