Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Høyreapparat og synshjelpemiddel

Syn- og hørselskontakten i Askvoll heiter May Britt Eimhjellen.

May Britt har fast kontordag på torsdager.

Oppgåvene til May Britt Eimhjellen:

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.

  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søke om desse hos NAV Hjelpemiddelsentral.

  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.

  • Samarbeiderer med vaktmester og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

 

May-Britt Vagstad Eimhjellen

Syn- og hørselkontakt
Mobil : 977 06 825
E-post : Send e-post