Kreftomsorg og lindrande behandling

Askvoll kommune har som mål at du som vert sjuk og dine pårørande skal verte ivaretekne på ein god måte, og oppnå best mogeleg livskvalitet.

Kreftomsorga i kommunen skal difor vere eit lågterskeltilbod, der du som ønskjer det kan ta kontakt tidleg i sjukdomsgangen.

Kreftkoordinator og Ressurssjukepleiar er fagpersonar som:

  • Har tid til å lytte
  • Skal syte for å samordne spørsmål og gje rettleiing
  • Kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • Kan bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Camilla Norstrand

Kreftkoordinator
Telefon : 45 97 58 09
Mobil : 45 97 58 09
E-post : Send e-post