Finn viktig informasjon om:

 

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-5 år, skulehelseteneste 5-20 år, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste. Tenesta er gratis.  Helsestasjon finn du i 1. etg. på helsehuset, Prestemarka 1.

 

 

Helsestasjonen ligg i helsehuset, hovedetasjen.  Det er 4 helsesjukepleiarar, jordmor og ein lege tilknytta helsestasjonen.  Lege er til stades om torsdagen.

 

Kontaktpersonar ved helsestasjonen
Namn: Arbeid: Mobil: Telefon: E-post:
Storøy, Siv Leiande helsesjukepleier 916 37 705 57 73 46 14 siv.storoy@askvoll.kommune.no
Rørstad, Mona Helsesjukepleier 481 07 740 57 73 46 16 mona.rorstad@askvoll.kommune.no
Reiakvam, Ingunn Fonn Helsesjukepleier 481 06 156 57 73 33 05 ingunn.reiakvam@askvoll.kommune.no
Ryum, Margot Helsesjukepleier 476 93 636 margot.ryum@askvoll.kommune.no
Myklebust, Torild Mosdøl Jordmor 906 62 012 57 73 46 18 Torild.mosdol.myklebust@askvoll.kommune.no
Tveit, Malgorzata Helsestasjonslege 57 73 46 17 malgorzata.dorota.paprotna.tviet@askvoll.kommune.no
Søreide, Olaug Seksjonsleiar 57 73 46 19 Olaug.soreide@askvoll.kommune.no

 

 

Tenester helsestasjon tilbyr

  • Barnevaksinasjon
  • Heimebesøk
  • Helseundersøkingar
  • Førebyggjande psykososialt arbeid
  • Opplysningsverksemd / rettleiing om helse
  • Informasjon om utvikling hos barn
  • Rettleiing om kosthald
  • Samarbeid om habilitering av barn og unge
  • Samarbeid med skule og barnehage

 

Jordmorteneste

Tenesta gjer tilbod om omsorg rundt graviditet og fødsel, barseltid og nyfødtperiode. Jordmor samarbeider i hovedsak med lege og helsesjukepleiar. Når det er trong for det vert det teke kontakt med fødeavdeling og poliklinikk.

Jordmor har kontor på helsestasjon. 

Helsestasjon tar kontakt med deg etter fødsel og avtaler tid for heimebesøk.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ope tysdagar frå kl. 14.00 - 16.00 i skuleåret. Du finn helsestasjon for ungdom i 1. etg. på Helsehuset, Prestemarka 1.  Du treng ikkje tinge time på førehand.Her kan ein treffe helsesøster og lege.  Du kan få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, råd om seksuell helse, uønska graviditet, prevensjon, sjølvbilete og mobbing, stress og press, sjølvskading, sjølvmordsadferd, psykiske helseplager, fysisk aktivitet og kosthald.  Målgruppa er ungdom frå 13 - 20 år.  Tenesta er gratis.  Vi har teieplikt.

 

Postboksadresse:  Boks 57, 6988 Askvoll.

Brosjyrer/pasientinformasjon finn du:  https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/?publisher=255653

Torild Mosdøl Myklebust

Jordmor
Telefon : 57734618
Mobil : 90662012
E-post : Send e-post

 

Siv Storøy

Leiande helsesjukepleier
Telefon : 57734615
Mobil : 91637705
E-post : Send e-post