Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fysioterapi

I Askvoll fysioterapiteneste er det totalt 4 fysioterapeutar.  To av desse er kommunal tilsette og har ansvar for eldre på sjukeheimen, barn på skule, barnehage og helsestasjon samt hjelpemiddelformidling.  Dei to andre fysioterapeutane har private driftsheimlar, dvs at dei arbeider først og fremst med kurativ behandling på instituttet

Kontoradresse

Askvoll fysioterapi har kontor i 2. etg. på Kiwibygget i sentrum.   Tlf 57 73 03 00.

Postadresse
Askvollvegen 409, 6980 Askvoll

 

Kontortid

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Hovudoppgåver

  • kartlegging og opptrening
  • vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
  • habilitetingsoppgåver knytt til barn og unge
  • rehabiliteringsoppgåver knytt til vaksne og eldre
  • rettleiing av brukarar, pårørande og anna personell
  • bustadtilpassing

 

Hjelpemiddel

Dei kommunale fysioterapeutane har ansvar for rørslehjelpemiddel.  Dei hjelper til med søknadar til NAV Hjelpemiddelsentralen ved behov for langvarig bruk av hjelpemiddel, deltek på utprøving, gir opplæring og formidlar tekniske hjelpemiddel.  Dei er også ansvarleg for utlån av hjelpemiddel ved kortare behov.

Syn- og hørselkontakt

May Britt Vagstad Eimhjellen er syn- og hørselkontakt i kommunen.  Ho har kontordag om torsdagen.

Agnieszka Swat

Kommunefysioterapeut
Telefon : 57 73 03 00
Mobil : 977 06 850
E-post : Send e-post

 

Anna Gundersen

Kommunefysioterapeut
Telefon : 57 73 03 00
Mobil : 917 32 746
E-post : Send e-post