Finn viktig informasjon om:

 

Fysio- og ergoterapi

I Askvoll fysioterapiteneste er det totalt fire fysioterapeutar. To av desse er kommunalt tilsette og har ansvar for eldre på sjukeheimen, barn på skule, barnehage og helsestasjon samt hjelpemiddelformidling.  Dei to andre fysioterapeutane har private driftsheimlar, det vil seie at dei arbeider først og fremst med kurativ behandling på instituttet. Askvoll kommune har òg ergoterapeut, som òg er kommunen sin syn- og hørselskontakt.


Kva er fysio- og ergoterapeutane sine hovudoppgåver?

  • kartlegging og opptrening
  • vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
  • habilitetingsoppgåver knytt til barn og unge
  • rehabiliteringsoppgåver knytt til vaksne og eldre
  • rettleiing av brukarar, pårørande og anna personell
  • bustadtilpassing
  • ADL-trening (aktivitetar i dagleglivet)


Hjelpemiddel:

Dei kommunale fysioterapeutane har ansvar for rørslehjelpemiddel.  Dei hjelper til med søknadar til NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for langvarig bruk av hjelpemiddel, deltek på utprøving, gir opplæring og formidlar tekniske hjelpemiddel.  Dei er også ansvarleg for utlån av hjelpemiddel ved kortare behov.

Ergoterapeut er syn- og hørselskontakt i kommunen, og har ansvar for hjelpemiddel opp imot syn- og hørselshemming.

Sjå her for meir informasjon om hjelpemiddel.


Korleis kan du kontakte fysioterapeut?

Askvoll fysioterapi har kontor i 2. etasje på Kiwibygget i Askvoll sentrum.

Adresse:

Askvollvegen 409
6980 Askvoll

Telefonnummer:

57 73 03 00

Kontortid:

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.


Korleis kan du kontakte ergoterapeut?

Ergoterapeut Alice Vagstad Eimhjellen har kontor på Askvollheimen.

Adresse:

Prestemarka 11
6980 Askvoll

Telefonnummer:

57 73 45 17 / 948 03 424

Kontortid:

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Agnieszka Swat

Kommunefysioterapeut
Telefon : 57730300
Mobil : 97706850
E-post : Send e-post