Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Støtte- og treningskontakt

Støtte- og treningskontakt er eit fritidstilbod til personar med behov for kontakt, hjelp og rettleiing i kvardagen.

 

Kva er ein støttekontakt?

Støttekontakten er ein som gjev andre assistanse, støtte og oppfølging på fritida, og den kan utføre oppdrag i forhold til enkeltpersonar eller i grupper. Støttekontaktar skal medverke til at du skal få ei meiningsfull fritid saman med andre, og bidra til å bryte isolasjon, utvide sosialt nettverk, og utvikle sosiale ferdigheiter.
 

Kva er ein treningskontakt?

Ein treningskontakt er ein støttekontakt med målsetting om å hjelpe til med å kome i form med fysisk aktivitet.
 

Kven kan søkje om tenesta?

Personar eller familiar som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale vanskar treng hjelp til å få ei aktiv fritid, kan søkje kommunen om tenesta.
 

Korleis kan du søkje?

For å kunne søkje på tenesta må du bu eller opphalde deg i kommunen. Søknaden må være skriftleg. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande, og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk fo kartlegging av din livssituasjon. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Gå til søknadskjema > (PDF, 30 kB)


Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.
 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

 

Søknaden skal du sende til:


Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll

 

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Håvard Yndestad

Sosialkonsulent
Telefon : 57 73 45 13
Mobil : 91 13 59 69
E-post : Send e-post