Finn viktig informasjon om:

 

Aktivitetssenteret

Aktivitetssenter er for deg som har fyllt 18 år (er i yrkesaktiv alder) og som treng hjelp til ein meiningsfull kvardag. Tilbodet blir tilpassa den einskilde søkjar sine interesser, ressursar og behov for aktivitet/tilbod. Målet er å gje eit alternativt tilbod til dei som ikkje kan meistre eit vanleg arbeid, og som treng individuell tilpassing.

 

Slik søkjer du:

Du søkjer ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester:
 

Søk om helse- og omsorgstenester


Dersom du ikkje kan søkje elektronisk, finn du papirsøknaden her.


Papirsøknaden sender du til:

Askvoll kommune
v/omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll


Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du fylle ut ei skriftleg fullmakt og legge den ved. (PDF, 28 kB)