Aktivitetssenteret

Aktivitetssenter er for deg som har fyllt 18 år (er i yrkesaktiv alder) og som treng hjelp til ein meiningsfull kvardag. Tilbodet blir tilpassa den einskilde søkjar sine interesser, ressursar og behov for aktivitet/tilbod. Målet er å gje eit alternativt tilbod til dei som ikkje kan meistre eit vanleg arbeid, og som treng individuell tilpassing.

 

Søke teneste

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Du må sende ein skriftleg søknad.
 

Gå til søknadskjema>
 (PDF, 129 kB)

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)


Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post