Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Planstrategi

Kommunal planstrategi er eit hjelpemiddel for kommunestyret til å drøfte og avklare kva planoppgåver kommunen skal prioritere i valperioden for å møte kommunen sine behov og leggje til rette for ønska utvikling. Tidspunkt for vedtak er innan eit år etter konstituering av kommunestyret.


 

Planstrategi for 2020 – 2023, vart vedtatt av kommunestyret 30.09.2020 i sak KOM-058/20.

Planstrategien tek utgangspunkt i «Utviklingstrekk - kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi 2020" og "Folkehelseoversikt for Askvoll kommune 2020-2023". Dokumenta viser utvalde utviklingstrekk og utfordringar i vår kommune, og dannar med det eit grunnlag for å vurdere planbehovet i neste periode.
 

Her kan du laste ned dokumenta:

Kjersti Sande Tveit

Plan- og miljøvernleiar
Telefon : 57730708
E-post : Send e-post