Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Samfunnsdelen

Kommuneplanen gjev overordna føringar for korleis Askvoll kommune skal utvikle seg i åra som kjem.

 

Plandokument samfunnsdelen

Her kan du laste ned plandokumenta:

 

Samfunnsdelen skal svare på desse spørsmåla:

  • Kor er vi? - status og utfordringar framover

  • Kor skal vi? - visjon og mål

  • Korleis skal vi komme dit? - strategiar og tiltak