Finn viktig informasjon om:

 

Kommuneplan

Kommuneplanen gjev overordna føringar for korleis Askvoll skal utvikle seg i åra som kjem. Planen består av ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommunenplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgåver i kommunen.