Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kart

Her finn du oversikt over karttenester og anna kartbasert informasjon.

Kommunekart

Eit enkelt kommunekart finn du på portalen kommunekart.com. 

I denne kartportalen kan du òg søkje direkte etter adresse, stad eller eigendom.

 

Nyttige kartlenker

 • Informasjon frå matrikkelen og grunnboka finn du på Kartverket sine nettsider.
   
  • ved søk på gards- og bruksnummer må du først leggje inn kommunenamnet. T.d. Askvoll-gardsnummer/bruksnummer (Askvoll-22/121). Ver obs på at du må ha med bindestrek mellom kommunenamnet og gbnr for å få opp eit søkeresultat.

  • Ved adressesøk legg du inn vegadressa og nummer etterfulgt av stadsnamnet.  

 • Kart og arealtal for landbrukseigedomar finn du på gardskart
   
 • Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) frå heile landet
   
 • I Fylkesatlas.no har du tilgang til mellom anna sjøkart, landkart, satellittbilete og temakart
   
 • UT.no finn du turtips i Askvoll kommune og omegn