Finn viktig informasjon om:

 

Bod, uthus, leikehytte eller liknande

Lenkene under er informasjonsskriv angåande kva ein kan byggje sjølv, kva som er unntatt søknadsplikt og liknande. Om det noko som er usikkert, ta kontakt med bygg- og eigedomsavdelinga.


 

Bygge sjølv - Mindre byggjearbeid på utbygd eigedom (PDF, 132 kB)

Byggjeplaner - Kva er unntatt og kva må du søkje om? (PDF, 140 kB)

Kva må vere i orden for at du skal kunne byggje garasje eller små tilbygg utan å søkje? (PDF, 465 kB)

 

 

Gå til "Korleis søke?" >

Arnt Rune Knapstad

Avdelingsingeniør
Telefon : 57730717
E-post : Send e-post