Finn viktig informasjon om:

 

Radonmåling i din bustad

Statens strålevern rådar alle å måle radon i heimen sin. Har du ein utleigebustad, er det krav om radonmåling

Radonmåling

  • å måle radon er enkelt og rimeleg. Det er umogeleg å vite sikkert om akkurat din bustad har eit radonproblem. Den einaste måten å finne det ut på, er å måle.

  • dersom radonnivået viser seg å vere for høgt, finst det effektive radonreduserande tiltak.

  • du målar radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.  
     

Slik kan du få målt radon

Folkehelseavdelinga har for Askvoll, Kinn, Sunnfjord, Bremanger, Fjaler, Høyanger og Stryn kommune forhandla fram innkjøpsavtale med Radonlab.

På Radonlab sine heimesider finn du informasjon om bestilling