Finn viktig informasjon om:

 

Brannvern og feiing

Branntenester er administrert av Sunnfjord kommune ved brannsjefen. Brannvakt er lokalt i Askvoll.

Brannvern

Brannvernet i Askvoll har:

  • Førebyggjande del som med feiing og tilsyn.

  • Beredskapsdel med eiga vaktordning.

I Askvoll er det brannstasjon i sentrum og branndepot i Værlandet, Atløy og Kvammen. Samla styrke skal vere ca. 38 personar. 

 

 

 

 

 

Bernhard Øberg

Brannsjef
Telefon : 57612821
Mobil : 95989601
E-post : Send e-post

 

Brannvakt

Telefon : 47616921

 

Raymond Rørvik

Feiar
Telefon : 45876504
E-post : Send e-post