Prisar for kommunale tenester

Oversikt over kommunale avgifter og gebyr

Prisar for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "Kommunale avgifter og gebyr", som du kan laste ned her:

 

Informasjon om utsending av fakturaer og innsyn i eigne fakturaer

Du kan som innbyggjar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, og sjå ubetale fakturaer og fakturahistorikk. Om du treng betalingsutsetting, kan du òg søkje om det i fakturainnsynsløysinga.

Klikk her for meir informasjon

Askvoll kommune

Rådhuset
Telefon : 57 73 07 00
E-post : Send e-post