Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering

No startar tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen.   

Utkast til nummerering av adresseeiningane som høyrer til følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på vegnamnet så kjem det opp kart med nummer:

- Nesavika (PDF, 192 kB)

- Søre Gjelsa (PDF, 237 kB)

- Fedøyvegen (PDF, 885 kB)

- Soknavågsvegen (PDF, 306 kB)

- Kalvøyvegen (PDF, 750 kB)

- Kobbeneset (PDF, 145 kB)

- Stubseidvågen (PDF, 145 kB)

- Bergane (PDF, 177 kB)

- Vesttomtane (PDF, 229 kB)

- Teglverksvegen (PDF, 577 kB)

- Hellegjerdet (PDF, 220 kB)

- Hellestranda (PDF, 638 kB)

- Nærvika (PDF, 538 kB)

- Stavestranda (PDF, 1021 kB)

- Grimelivegen (PDF, 806 kB)

- Fristadvegen (PDF, 2 MB)

- Øvre Askvoll (PDF, 318 kB)

- Sauesundet (PDF, 363 kB)

- Haugane (PDF, 951 kB)

Av karta går fram kva for nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom det er spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på telefon 57 73 07 00 eller e-post postmottak@askvoll.kommune.no

Adressevedtaka og tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.

Etter kvart som kommunen er klar for utsending av adressevedtak for resterande adresseparsellar, vert utkasta for desse på førehand presentert på kommunen si heimeside og på rådhuset; så følg med!