Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 7

Utkast til nummerering av 8 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring 

Utkast til nummerering av adresseeiningane som høyrer til følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på namnet så kjem det opp kart med nummer.

- Dalsfjordvegen (PDF, 826 kB)

- Askhaugen (PDF, 226 kB)

- Gjerdemarka (PDF, 246 kB)

- Gjelsvika (PDF, 570 kB)

- Bjørndalen (PDF, 717 kB)

- Landøyna (PDF, 595 kB)

- Stroka (PDF, 92 kB)

- Herlandsneset (PDF, 2 MB)/Hærlandsneset

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål, merknad eller de ser noko som er feil, ta kontakt med kommunen på tlf 57730700 eller på e-post: postmottak@askvoll.kommune.no.

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.